Y Tế Dự Phòng Quảng Ninh
DS vacxin
KHÔNG LĂNG QUĂNG, BỌ GẬY, MUỖI- KHÔNG CÓ SỐT XUẤT HUYẾT
TRANG CHỦ > Giới thiệu > Tổ chức bộ máy

1.   Lãnh đạo Trung tâm

a)   Lãnh đạo Trung tâm gồm Giám đốc và không quá 03 (ba) Phó Giám đốc.

Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc chỉ đạo một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về một số lĩnh vực được phân công phụ trách. Khi Giám đốc đi vắng, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động củầ Trung tâm.

b)  Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của ủy ban nhân dân tỉnh.

2.   Các Phòng chức năng, Khoa chuyên môn

a)   Các phòng chức năng: 03 phòng, gồm:

-     Phòng Tổ chức - Hành chính;

-     Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ;

-     Phòng Tài chính - Kế toán.

b)Các khoa chuyên môn: 13 khoa, gồm:

-     Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm;

-     Khoa Ký sinh tríing - Côn trùng;

-     Khoa Kiểm soát bệnh không lây nhiễm và Dinh dưỡng;

-     Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế trường học;

-     Khoa Sức khỏe nghề nghiệp;

-     Khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe;

-     Khoa Phòng, chống HIV/AIDS;

-     Khoa Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em

-     Khoa Da liễu và Phòng chống mù lòa tại cộng đồng;

-     Khoa Dược - Vacxin và Vật tư y tế;

-     Khoa Vi sinh - Huyết học;

-     Khoa Hóa sinh;

-     Phòng khám đa khoa.

Lịch công tác Trung tâm
Viêm gan B
Văn Bản Pháp Luật
Quản lý XN
Tiêm chủng mở rộng
Hỏi Đáp Trực Tuyến
Hệ thống TCMR
Hội y học dự phòng
Website Sở Y tế Quảng Ninh
Hệ thống cơ sở dữ liệu y tế Quảng Ninh
Fun 1
Bảng Giá Dịch Vụ
Tư vấn tiêm chủng
Tư vấn Dinh Dưỡng
Tư vấn Đái tháo đường
Tư vấn xét nghiệm