Quảng Ninh CDC
DS vacxin
Đường dây nóng báo dịch Quảng Ninh 1800- 9214
 • Giám Đốc- TS: Vũ Quyết Thắng

  Trình độ chuyên môn: TS

  Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  - Lãnh đạo, quản lý chung mọi hoạt động và công tác chung của đơn vị, chịu trách nhiệm trước Pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh; báo cáo công tác với cấp trên khi có yêu cầu.
  - Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng và bảo vệ chính trị nội bộ; tổ chức và quy hoạch cán bộ; Tài chính – Kế toán và đối ngoại.
  - Trực tiếp phụ trách 8 khoa phòng: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Khoa Dược và Vật tư y tế, khoa Bệnh nghề nghiệp - Chuẩn đoán hình ảnh Thăm dò chức năng, khoa Kiểm soát bệnh KLN & DD, khoa Sức khỏe sinh sản, khoa Phòng chống HIV/AIDS. Sinh hoạt tại Phòng Tài chính – Kế toán;
  - Phụ trách chuyên môn: đo môi trường lao động, tai nạn thương tích, phóng xạ, theo dõi việc thực hiện Luật năng lượng nguyên tử; bệnh nghề nghiệp, khám bệnh nghề nghiệp;
  - Chủ tịch Hội đồng Hội chẩn bệnh bệnh nghề nghiệp; ký kết quả giám định bệnh nghề nghiệp.
  - Kiểm soát bệnh không lây nhiễm và Dinh dưỡng, nội tiết, thiếu hụt vitamin; công tác Chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em; Chương trình cải thiện tình trạng dinh dưỡng; Chương trình đái tháo đường, chương trình tăng huyết áp, chương trình phòng chống bệnh ung thư, bướu cổ;
  - Trực tiếp duyệt ký cấp trang thiết bị, vật tư, hoá chất cấp cho các đơn vị bên ngoài cơ quan.
  - Trực tiếp ký miễn các khoản kinh phí cho các cá nhân và tổ chức trong ngoài cơ quan.
  - Trực tiếp phê duyệt các quyết định của cơ quan.
  Điện thoại: 02033.829775

  Email: thangytdpquangninh@gmail.com

 • Phó Giám Đốc - BSCK II : Nguyễn Thị Dung

  Trình độ chuyên môn: BS Chuyên khoa II

  Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Giúp việc cho Giám đốc, chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực:
  - Phụ trách 04 khoa: Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm; khoa Vi sinh - Huyết học; Khoa Ký sinh trùng - Côn trùng; Phòng khám đa khoa. Sinh hoạt Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm.
  - Phụ trách phòng chống dịch bệnh, các chương trình mục tiêu Y tế: Tiêm chủng mở rộng, phòng chống bệnh sốt xuất huyết, phòng chống sốt rét. Tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
  - Hoạt động xã hội hóa và các dịch vụ Y tế tại các khoa được phụ trách: Phòng tiêm chủng dịch vụ, phun diệt côn trùng và các dịch vụ tại Khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Khoa Ký sinh trùng - Côn trùng, Khoa Vi sinh - Huyết học, phòng khám đa khoa;
  - Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các dịch vụ về y tế dự phòng tại phòng khám bệnh Đa khoa.
  - Triển khai các kỹ thuật chuyên sâu về khám, chữa bệnh tại phòng khám
  - Triển khai các hoạt động tư vấn và điều trị dự phòng, khám bệnh tự nguyện, xét nghiệm tự nguyện, khám và điều trị tại phòng khám bệnh Đa khoa theo danh mục kỹ thuật được phê duyệt.
  - Phối hợp tổ chức khám sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh truyền nhiễm, bệnh tật học đường, bệnh liên quan đến dinh dưỡng, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân cho cá nhân và cộng đồng;
  - Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn Khám chữa bệnh khi có yêu cầu.
  - Công tác an toàn sinh học và an toàn hóa học trong phòng xét nghiệm
  - Triển khai thực hiện ISO/IEC 17025-2005, ISO/IEC 17065-2012; ISO: 15189-2012; triển khai đánh giá hợp chuẩn hợp quy đối với các sản phẩm thực phẩm theo quy định của pháp luật.
  - Phối kết hợp và chỉ đạo trong quan trắc môi trường;
  - Phụ trách các tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của đơn vị
  - Phụ trách công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật;
  - Phụ trách công tác Khám sức khoẻ định kỳ, chứng nhận sức khỏe theo quy định.
  - Công tác đối nội đối ngoại (chúc mừng các đơn vị, tiếp khách, Tết).
  - Theo dõi công tác bảo hiểm xã hội của đơn vị.
  - Công tác khám quản lý sức khỏe viên chức người lao động của cho cơ quan.
  - Quản lý phép năm cán bộ viên chức và người lao động.
  - Giúp Bí thư - Giám đốc về công tác Đảng.
  - Phụ trách công tác Công đoàn, đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ,
  - Quản trị cơ sở 1: Giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế, quy định và công tác phòng chống cháy nổ cơ sở 1; đề xuất thay thế, sửa chữa cơ sở vật chất của cơ sở 1, tham gia ý kiến về công tác TĐKT của CBVC và người lao động của cơ sở 1 nếu không có tên trong hội đồng.
  Giám đốc ủy quyền ký
  - Các hợp đồng và thanh lý hợp đồng bao gồm cả các hợp đồng khoán lại cho các loại dịch vụ của đơn vị.
  - Ký chi tiền lương, chi tiền thưởng, chi tiền cho các ngày Lễ Tết khi Giám đốc đi vắng.
  - Ký duyệt cấp vắc xin cho các đơn vị.
  - Ký duyệt KH, vật tư cho khám sức khoẻ định kỳ và văn phòng phẩm cho các khoa và các bộ phận.
  - Trực tiếp ký các loại công văn, báo cáo chuyên môn của Khoa/phòng được phụ trách.
  - Thực hiện các quyền khác khi Giám đốc uỷ quyền.


  Điện thoại: 02033.816387

  Email: dungytdpquangninh@gmail.com

 • Phó Giám đốc - TS : Trương Hoàng Kiên

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

  Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Giúp việc cho Giám đốc, chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực:
  - Phụ trách Khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe; Khoa SKMT và y tế trường học; Khoa Da liễu và phòng chống mù lòa tại cộng đồng; khoa Hóa sinh. Sinh hoạt tại Khoa Truyền thông và giáo dục sức khỏe;
  - Trực tiếp phụ trách chỉ đạo và thực hiện công tác Quan trắc môi trường; các chương trình mục tiêu Quốc gia về Y tế: chương trình Y tế học đường, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;
  - Tư vấn, truyền thông nâng cao sức khỏe, dinh dưỡng hợp lý, tiêm chủng phòng bệnh, kiểm soát các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng; Giám sát tác nhân gây bệnh, yếu tố nguy cơ; là điểm giám sát dịch cố định.
  - Công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động của cơ quan;
  - Phụ trách công tác đào tạo, đào tạo lại của cơ quan;
  - Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học;
  - Phụ trách các tổ chuyên gia đấu thầu của đơn vị;
  - Phụ trách phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí;
  - Triển khai thực hiện chuẩn Quốc gia về Y tế dự phòng;
  - Công tác quản lý tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất; Công tác kiểm kê của đơn vị.
  - Chỉ đạo, phối hợp với Bs Nguyễn Thị Dung để thực hiện công tác Quan trắc môi trường y tế và báo cáo hiện trạng môi trường ngành Y tế;
  - Chỉ đạo việc quản lý chất thải Y tế nguy hại. (chất thải lỏng, chất thải khí, và rác thải Y tế của cơ quan);
  - Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của mạng lưới truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn tỉnh.
  - Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, giáo dục chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác y tế, dân số, an toàn thực phẩm, môi trường...
  - Chỉ đạo, tổ chức sản xuất, in ấn, nhân bản các ấn phẩm, tài liệu, Bản tin Y tế theo đúng quy định của pháp luật.
  - Phụ trách sản xuất, đăng tải các tin, bài, ảnh, phóng sự, chương trình phổ biến kiến thức phòng chữa bệnh…trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế, cổng thông tin CDC, Bản tin Y tế, bản tin CDC; báo Quảng Ninh, đài PT- TH tỉnh…
  - Phụ trách và đứng tên: Cổng thông tin của sở Y tế, cổng thông tin CDC; kênh truyền hình online của Trung tâm trên Website Sức khỏe Quảng Ninh, fanpage Sức khỏe Quảng Ninh, Y tế Quảng Ninh TV youtube chanel.
  - Triển khai, thực hiện các chương trình liên tịch phối hợp giữa Sở Y tế và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ninh.
  - Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống bệnh phong; bệnh da liễu và phòng chống mù lòa tại cộng đồng.
  - Tổ chức thực hiện các hoạt động về tuyên truyền, tập huấn công tác khám phát hiện bệnh nhân phong mới; bệnh lây truyền qua đường tình dục.
  - Tổ chức và phối hợp thực hiện công tác khám phát hiện, chữa bệnh và phẫu thuật cho người bệnh mắc các bệnh về mắt trên địa bàn toàn tỉnh.
  - Hoạt động xã hội hóa và các dịch vụ Y tế tại các khoa được phụ trách.
  - Phụ trách công tác văn hóa, văn nghệ và thể thao.
  - Quản trị cơ sở 2: Giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế, quy định và công tác phòng chống cháy nổ cơ sở 2. Đề xuất thay thế, sửa chữa cơ sở vật chất của cơ sở 2, tham gia ý kiến về công tác TĐKT của CBVC và người lao động của cơ sở 2 nếu không có tên trong hội đồng;
  Giám đốc ủy quyền
  - Ký các chương trình hành động phòng chống tham nhũng, lịch trực, phòng chống thiên tai, thảm hoạ.
  - Ký các báo cáo chuyên môn của cơ quan gửi SYT, BYT: Báo cáo tháng, quý, 6 tháng , 9 tháng, 1 năm.
  - Trực tiếp ký các loại công văn, báo cáo chuyên môn của Khoa/phòng được phụ trách.
  - Thực hiện các quyền khác khi Giám đốc uỷ quyền.


  Điện thoại:

  Email:

 • Trưởng phòng TCHC: Ths Phạm Thị Khánh Hiền

  Trình độ chuyên môn: Ths. QLKT

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Quản lý, điều hành phòng TCHC

  Điện thoại: 02033.825449

  Email: khanhhien1980@gmail.com

 • Phó Trưởng phòng TCHC - Ths Phạm Hào Hiệp

  Trình độ chuyên môn: Ths CNTT

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Giúp Trưởng phòng TCHC quản lý và điều hành hoạt động phòng

  Điện thoại: 02033825449

  Email: phamhiep2702@gmail.com

 • Phó Trưởng phòng TCHC- Ninh Văn Tường

  Trình độ chuyên môn: Ths. QTKD

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Giúp Trưởng phòng TCHC điều hành và quản lý phòng

  Điện thoại:

  Email: ninhvantuongk40@gmail.com

 • Trưởng phòng TCKT- Ths Vũ Duy Hiếu

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Quản lý phòng TCKT

  Điện thoại: 02033.622749

  Email: hieu76qn@gmail.com

 • Trưởng khoa Phòng chống bệnh KLN&DD- BS Đỗ Mai Liên

  Trình độ chuyên môn: BS Chuyên khoa I

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Quản lý và điều hành khoa Phòng chống bệnh KLN&DD

  Điện thoại:

  Email: mailien.ytdp.dd@gmail.com

 • Phó Trưởng khoa Phòng, chống KLN&DD - BS CKI Đỗ Thị Giang

  Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Giúp Trưởng khoa KLN & DD điều hành và quản lý phòng

  Điện thoại:

  Email: giangdo73@gmail.com

 • Trưởng khoa SKMT-YTTH - BS Hoàng Thị Lê

  Trình độ chuyên môn: BS Chuyên khoa I

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Phụ trách khoa Sức khỏe môi trường và Y tế trường học

  Điện thoại: 0203616886

  Email: leytdpqn@gmail.com

 • Trưởng khoa Sức khỏe sinh sản - BS Đoàn Thị Hạnh

  Trình độ chuyên môn: BS Chuyên khoa I

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Phụ trách khoa Sức khỏe sinh sản

  Điện thoại:

  Email: hanhdt10@gmail.com

 • Trưởng khoa DL&PCML BS Nguyễn Thị Hậu

  Trình độ chuyên môn: BS Chuyên khoa I

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Quản lý và phụ trách khoa Da liễu và phòng chống mù lòa tại cộng đồng

  Điện thoại: 02033618298

  Email: nguyenthihauytdpt@gmail.com

 • Trưởng khoa Truyền thông GDSK- Nguyễn Thế Thiêm

  Trình độ chuyên môn: Ths QLKT

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Phụ trách và quản lý khoa Truyền thông

  Điện thoại:

  Email: ntthiemqn@gmail.com

 • Phó Trưởng khoa Truyền thông GDSK- Trần Thị Thu Giang

  Trình độ chuyên môn: BS.CKI

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Giúp phụ trách khoa TTGDSK quản lý và điều hành khoa

  Điện thoại:

  Email:

 • Trưởng phòng Khám đa khoa-BS Nguyễn Thị Hoan

  Trình độ chuyên môn: BS Chuyên khoa II

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Quản lý và phụ trách phòng Khám đa khoa

  Điện thoại: 02033824957

  Email: hoantuan.bc@gmail.com

 • Trưởng khoa Vi sinh huyết học- Ths Nguyễn Thị Hiền

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Quản lý và phụ trách khoa Vi sinh huyết học

  Điện thoại:

  Email: hien.ytdpqn@gmail.com

 • Phó Trưởng khoa Xét nghiệm Vi sinh - Phạm Thị Thanh Loan

  Trình độ chuyên môn: Ths. Vi sinh

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Giúp Trưởng khoa xét nghiệm vi sinh quản lý và điều hành khoa

  Điện thoại:

  Email: loanpham119@gmail.com

 • Phó Trưởng khoa Xét nghiệm Vi sinh - Nguyễn Ánh Hồng

  Trình độ chuyên môn: CN

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Giúp Trưởng khoa Xét nghiệm Vi sinh quản lý và điều hành khoa

  Điện thoại:

  Email:

 • Phó Trưởng phòng KHNV - Ths Nguyễn Tuấn Anh

  Trình độ chuyên môn: Ths

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Giúp Trưởng phòng KHNV quản lý và điều hành phòng

  Điện thoại: 02033618199

  Email: tuananhskss@gmail.com

 • Trưởng phòng KHNV- BS: Bùi Thiện Thuật

  Trình độ chuyên môn: BS Chuyên khoa I

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Quản lý phòng Kế hoạch nghiệp vụ

  Điện thoại:

  Email: buithuat07@gmail.com

 • Phó Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm - BS Trần Thị Diệp

  Trình độ chuyên môn: Bác sỹ Chuyên khoa II

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Giúp Trưởng khoa KSBTN quản lý và điều hành phòng

  Điện thoại: 02033827241

  Email: diepytdpqn@gmail.com

 • Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp - Chuẩn đoán hình ảnh-Thăm dò chức năng-BS Lê Mạnh Thưởng

  Trình độ chuyên môn: BS Chuyên khoa II

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Quản lý điều hành khoa Bệnh nghề nghiệp - Chuẩn đoán hình ảnh-Thăm dò chức năng

  Điện thoại:

  Email: thuongsknnqn@gmail.com

 • Phó Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp - Chuẩn đoán hình ảnh-Thăm dò chức năng - BS: Hoàng Nam Dương

  Trình độ chuyên môn: Bác sỹ Chuyên khoa I

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Giúp Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp - Chuẩn đoán hình ảnh Thăm dò chức năng quản lý và điều hành khoa

  Điện thoại: 02033826054

  Email: namduongytdpqn@gmail.com

 • Trưởng khoa Hóa sinh- Ths Hoàng Thị Phượng

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Quản lý và phụ trách khoaa Hóa sinh

  Điện thoại: 02033622753

  Email: phuongytdpqn81@gmail.com

 • Phó Trưởng khoa Hóa sinh: Vũ Quang Thắng

  Trình độ chuyên môn: Ths. Hóa sinh

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Giúp Trưởng khoa Hóa sinh quản lý và điều hành khoa

  Điện thoại: 02033622753

  Email: thangvu1387@gmail.com

 • Phó Trưởng khoa Hóa sinh: Bùi Minh Thái

  Trình độ chuyên môn: Ths. Hóa sinh

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Giúp Trưởng khoa Hóa sinh quản lý và điều hành khoa

  Điện thoại: 02033622753

  Email: minhthai0212@gmail.com

 • Trường khoa phòng chống HIV-AIDS - BS Lưu Thanh Hải

  Trình độ chuyên môn: BS Chuyên khoa I

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Phụ trách khoa phòng chống HIV-AIDS

  Điện thoại: 02033618168

  Email: luuhaicdcqn@gmail.com

 • Trưởng khoa Dược và vật tư y tế- DS Nguyễn Thị Oanh

  Trình độ chuyên môn: Dược sỹ CK I

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Phụ trách quản lý khoa Dược, vắc xin và vật tư y tế

  Điện thoại: 02033816327

  Email: oanytdpqn@gmail.com

 • Phó Trưởng khoa Dược VTYT: Nguyễn Thị Thu Hằng

  Trình độ chuyên môn: DS.CKI

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  Giúp Trưởng khoa Dược-VTYT quản lý và điều hành khoa

  Điện thoại:

  Email: nguyenhangytdp@gmail.com

 • Trưởng khoa Ký sinh trùng, côn trùng- Ths Nguyễn Thị Bích Hường

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Phân công nhiệm vụ:

  - Phụ trách và quản lý khoa Ký sinh trùng, côn trùng

  Điện thoại:

  Email: huongytdpquangninh@gmail.com

 • Liên kết web
 • Lịch công tác Trung tâm
  Phòng chống nCoV
  Văn Bản Pháp Luật
  Quản lý XN
  Hỏi Đáp Trực Tuyến
  Thu tục hành chính
  Hòm thư góp ý SYT
  Hệ thống cơ sở dữ liệu y tế Quảng Ninh
  Website Sở Y tế Quảng Ninh
  BV tỉnh
  BV Bãi Cháy
  BV Sản Nhi
  BV Lao và Phổi
 • Video - Phóng sự
 • Video Phóng Sự
 • Tư vấn
 • Bảng Giá Dịch Vụ
  Tư vấn Dinh Dưỡng
  Tư vấn Đái tháo đường
  Tư vấn xét nghiệm
1800 9014