Hỗ trợ các địa phương hoàn thành chỉ tiêu nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

Cập nhật: 17/10/2022 | 8:38:24 PM

Từ ngày 13-14/102022, đoàn công tác ngành Y tế do đồng chí Nguyễn Minh Tuấn Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn cùng các thành viên là cán bộ đã có chuyến công tác tại huyện Bình Liêu, Ba Chẽ để hướng dẫn và hỗ trợ địa phương hoàn thành các chỉ tiêu thuộc tiêu chí y tế trong bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.

Các thành viên đoàn công tác ngành y tế trao đổi tháo gỡ những khó khăn với cán bộ xã Húc Động,  huyện Bình Liêu

So với giai đoạn 2016-2020, Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 bổ sung thêm một số mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, để cụ thể hóa mục tiêu phấn đấu xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh, huyện, xã theo các mức độ đạt chuẩn, nâng cao đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 25. Trong đó Thủ tướng Chính phủ cũng giao cụ thể mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 cho từng vùng, miền. 

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn Phó Giám đốc Sở Y tế; Trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Bình Liêu

Đối với các tiêu chí y tế trong bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao gồm các chỉ tiêu: Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi; Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử; Tỉ lệ dân số được quản lý sức khỏe; Tỉ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa; An toàn vệ sinh thực phẩm và Trung tâm Y tế đạt chuẩn  cơ sở hạ tầng.

Đoàn công tác lắng nghe các khó khăn vướng mắc của UBND huyện Ba Chẽ về các chỉ tiêu  thuộc  tiêu chí y tế trong bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.

Tại các địa phương các thành viên đoàn công tác gồm các cán bộ chuyên môn sâu từng lĩnh vực đã trực tiếp trao đổi, chia sẻ và hướng dẫn hỗ trợ các cán bộ Trạm Y tế, Trung tâm Y tế, cán bộ đầu mối của Ban chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới cấp xã, cấp huyện để hoàn thiện các số liệu, tài liệu, hồ sơ đánh giá các Chỉ tiêu. Đoàn cũng đã nghe và tập hợp các khó khăn vướng mắc của từng địa phương để bàn bạc và tháo gỡ nhằm đạt mục tiêu đã đề ra. Thay mặt đoàn công tác đồng chí Nguyễn Minh Tuấn Phó Giám đốc Sở Y tế Trưởng đoàn công tác luôn nhấn mạnh: Việc đạt được các chỉ tiêu về nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao luôn là thách thức không nhỏ đổi với các địa phương. Với mục tiêu của ngành y tế là sẽ hướng dẫn và  hỗ trợ tối đa các địa phương trên địa bàn tỉnh đạt và hoàn thành các tiêu chí về y tế trong bộ tiêu chí mới được ban hành.  Đồng chí cũng khẳng định ngành y tế sẽ luôn đồng hành và cùng tháo gỡ các khó khăn cùng các địa phương. Đặc biệt là các tiêu chí mới liên quan đến chuyển đổi số trong y tế. Giúp các địa phương thực hiện và hoàn thành mục tiêu đề ra của địa phương. 

Thay mặt đoàn công tác đồng chí Nguyễn Minh Tuấn Phó Giám đốc Sở Y tế-Trưởng đoàn khẳng định ngành y tế sẽ luôn đồng hành và chia sẻ khó khăn với các địa phương

Với mục tiêu hỗ trợ địa phương hoàn thành các chỉ tiêu y tế trong bộ tiêu chí về nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Trong thời gian tới đoàn công tác ngành y tế sẽ tiếp tục làm việc,  hỗ trợ các địa phương khác trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch.

(Nguồn: Hiệp_TCHC)

In bản tin