Khối thi đua các Trung tâm thuộc Sở Y tế tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021

Cập nhật: 23/12/2021 | 12:24:15 PM

Ngày 22/12/2021, tại TP. Hạ Long, Khối thi đua các Trung tâm thuộc Sở Y tế Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó giám đốc Sở Y tế; đồng chí Phạm Thị Thắm, Phó trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, PGĐ Sở Y tế phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2021 với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, các đơn vị trong Khối đã tích cực tham gia triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch được giao: Tổ chức các phong trào thi đua bám sát 05 nội dung được Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và thực hiện phương châm hành động năm 2021 của Chính phủ tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2021: “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở; tăng cường học tập nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ nhân viên; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến trong công tác chuyên môn…Các chỉ tiêu đều đạt và vượt mức đề ra; tình hình dịch Covid-19 luôn được kiểm soát, các trường hợp nghi nhiễm đều được phát hiện sớm, chẩn đoán và khoanh vùng xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng; không có vụ ngộ độc lớn và không có tử vong do ngộ độc thực phẩm. Các hoạt động về kiểm dịch y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình, giám định y khoa, pháp y, kiểm nghiệm, vận chuyển cấp cứu, quản lý các công trình y tế được chú trọng thực hiện có hiệu quả.
Tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí với nội dung đánh giá báo cáo, đồng thời phân tích làm rõ hơn những kết quả, thành tích đã đạt được cũng như những tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ và phong trào thi đua của Khối trong năm 2021, xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế ghi nhận thành tích và đánh giá cao sự cố gắng của các đơn vị trong Khối thi đua đạt được trong năm qua. Để tăng cường hơn nữa hiệu quả các phong trào thi đua, đồng chí đề nghị các đơn vị cần quán triệt tư tưởng, nhận thức về thi đua, khen thưởng; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để có những điều chỉnh, thay đổi phù hợp. Bên cạnh đó, các đơn vị trong khối cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật phát ngôn; đồng thời tích cực, chủ động trong công tác tham mưu cho Sở Y tế; bám sát các chỉ tiêu kế hoạch được giao để hoàn nâng cao hiệu quả hoạt động trong Khối cũng như phong trào thi đua chung của Ngành.

Đồng chí Phạm Thị Thắm, Phó trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thắm, Phó trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh nhấn mạnh mỗi đơn vị cần xác định mục tiêu và phát động phong trào thi đua bằng nhiều hình thức để tạo ra động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; cần quán triệt, triển khai Chỉ thị số 34/CT-TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về vai trò của thi đua, khen thưởng trong phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh hưởng ứng các phong trào trong đội ngũ cán bộ, CCVC-LĐ; tăng cường gắn kết các nhiệm vụ, chủ đề công tác năm của tỉnh trong các phong trào thi đua; đẩy mạnh đào tạo, tập huấn về công tác thi đua – khen thưởng và quan tâm khen thưởng kịp thời với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu.

Ký kết giao ước giữa các đơn vị trong khối

Hội nghị đã bỏ phiếu bình xét, suy tôn đề nghị khen thưởng đối với các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021; Đề nghi tặng cờ thi đua Chính phủ cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Trung tâm Vận chuyển cấp cứu; đề nghị tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho Trung tâm Pháp y, Chi cục ATVSTP, Chi cục Dân số - KHHGĐ.
 

(Nguồn: Thanh Nga-Anh Tuấn)

In bản tin