Tập huấn áp dụng các tiêu chuẩn Codex về An toàn thực phẩm

Cập nhật: 1/8/2019 | 4:04:36 PM

Ngày 01/8/2019, tại thành phố Hạ Long, Văn phòng Ủy ban Codex Việt Nam (Cục An toàn thực phẩm) phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ninh tổ chức lớp tập huấn các tiêu chuẩn Codex về ATTP.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hà - Phó Giám đốc văn phòng Codex Việt Nam giới thiệu một số tiêu chuẩn tiêu chuẩn Codex quốc tế mới được ban hành năm 2018 và áp dụng tiêu chuẩn Codoex quốc tế tại Việt Nam với các đại biểu

Tham dự tập huấn có đồng chí Nguyễn Thị Minh Hà - Phó Giám đốc văn phòng Codex Việt Nam và gần 80 đại biểu Chi cục ATVSTP các tỉnh miền Bắc.
Đồng chí Phó Giám đốc văn phòng Codex Việt Nam đã giới thiệu một số tiêu chuẩn tiêu chuẩn Codex quốc tế mới được ban hành năm 2018 và áp dụng tiêu chuẩn Codoex quốc tế tại Việt Nam.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được giảng viên của Văn phòng Codex Việt Nam giới thiệu một số tiêu chuẩn tiêu chuẩn Codex quốc tế mới được ban hành năm 2018 và áp dụng tiêu chuẩn Codoex quốc tế tại Việt Nam. Cùng nhau thảo luận về tiêu chuẩn Codex, giá trị dinh dưỡng thực phẩm,  cách ghi nhãn hàng hóa, áp dụng tiêu chuẩn Codex khi chưa có các tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật về thực phẩm.
Qua tập huấn đã giúp cho các đại biểu nâng cao nhận thức về Codex và tầm quan trọng của Codex trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, vai trò của tiêu chuẩn Codex trong thương mại thực phẩm quốc tế và trong nước cũng như trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

(Nguồn: Thái Hoàn)

In bản tin