Nâng cao năng lực Quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Cập nhật: 1/8/2019 | 2:35:25 PM

Chiều ngày 31/7/2019, tại thành phố Hạ Long, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế, Trung tâm Quan trắc trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Ứng dụng và Thống kê khoa học và kỹ thuật trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị Phối hợp và nâng cao năng lực trong công tác Quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ nhân viên khoa Sức khỏe môi trường - Y tế trường học thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu nước thải trong đánh giá Quan trắc môi trường y tế

Trong thời gian qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Quan trắc, Trung tâm Ứng dụng và Thống kê khoa học và kỹ thuật là các đơn vị  có chức năng nhiệm vụ và đủ điều kiện thực hiện Quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Các đơn vị đã góp phần không nhỏ trong quá trình theo dõi và đánh giá một cách có hệ thống của môi trường: đất, nước, không khí….và các tác động xấu khác đối với môi trường trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tham quan khu xét nghiệm Sinh hóa đạt chuẩn ISO 17025 -2005 thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh(Ảnh Minh Khương)

Tại hội nghị đại diện lãnh đạo các đơn vị đã cùng nhau trao đổi và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác Quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Qua đó các đơn vị đã thống nhất cùng tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, phối hợp chặt chẽ trong công tác...góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng đánh giá môi trường trên địa bản tỉnh.
 

(Nguồn: Văn Tú - Alo)

In bản tin