V/v Mời báo giá: Mua hàng hóa, vật tư phục vụ thẩm định phương pháp và đánh giá xin công nhận các chỉ tiêu khí thải lò đốt của khoa Hóa sinh

Cập nhật: 21/5/2024 | 7:45:28 AM

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua hàng hóa, vật tư phục vụ thẩm định phương pháp và đánh giá xin công nhận các chỉ tiêu khí thải lò đốt của khoa Hóa sinh (lần 2) với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh 
2. Cách thức tiếp nhận báo giá: Báo giá gửi bản scan (theo mẫu và nội dung tại phụ lục II) về địa chỉ email: khoaduoccdcqn@gmail.com , đồng thời văn bản giấy được ký, đóng dấu hợp pháp gửi qua đường công văn về địa chỉ tiếp nhận: Khoa Dược - VTYT – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh phố Hải Phúc phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ds. Bùi Thu Hường – Khoa Dược - VTYT – Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, Số điện thoại: 0986 158  999.
Lưu ý: Đề nghị các đơn vị báo giá cho toàn bộ mặt hàng thuộc phần báo giá và có thể báo giá cho một hoặc nhiều phần khác nhau.
3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14 giờ 00 phút ngày 20 tháng 5 năm 2024 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 31 tháng 5 năm 2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá. 
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục hàng hóa: Chi tiết tại phụ lục I.
2. Địa điểm bàn giao hàng hóa: Kho của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh
3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Kính mời Quý công ty quan tâm, có khả năng cung ứng các mặt hàng nêu trên cung cấp thông tin và báo giá về hàng hóa do đơn vị mình phân phối hoặc chào bán bao gồm các tài liệu sau: Tên thương mại, hãng sản xuất, nước sản xuất, Chủng loại, thông số kỹ thuật, thành phần mà đơn vị đó đang cung cấp....
Trân trọng cảm ơn./.
 

(Nguồn: Khoa Dược - VTYT)

In bản tin