Về việc yêu cầu báo giá: dịch vụ thuê máy X-Quang KTS tổng quát (đã bao gồm buồng chụp X-Quang chuyên dụng)

Cập nhật: 17/5/2024 | 4:44:41 PM

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Dịch vụ thuê máy X-Quang KTS tổng quát (đã bao gồm buồng chụp X-Quang chuyên dụng) với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, Địa chỉ: Phố Hải Phúc, Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ds. Nguyễn Khánh Quyên – Nhân viên Khoa Dược - VTYT, số điện thoại: 0971994999, email: khoaduoccdcqn@gmail.com.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phố Hải Phúc, Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Nhận qua email: khanhquyenhl@gmail.com.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 17/5/2024 đến trước 10h ngày 24/5/2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày phát hành báo giá. 
II. Nội dung yêu cầu báo giá
Kính mời Các nhà cung cấp quan tâm, có khả năng cung cấp dịch vụ theo phụ lục I cung cấp thông tin và báo giá gửi về cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, thông tin chi tiết như sau: Phụ lục đính kèm
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh rất mong nhận được phản hồi thông tin từ quý công ty. 
Trân trọng cảm ơn./.
 

(Nguồn: Khoa Dược - VTYT)

In bản tin