Nhu cầu mua văn phòng phẩm và in tài liệu tập huấn chương trình Tiêm chủng mở rộng

Cập nhật: 16/5/2024 | 10:03:30 AM

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu mua văn phòng phẩm và in tài liệu tập huấn chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) năm 2024 cụ thể như sau:

Phụ lục đính kèm

Đề nghị các nhà cung cấp gửi bản báo giá về Khoa Phòng chống Bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, Địa chỉ: Phố Hải Phúc, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, số điện thoại 02033.827.241 trước 16h00 ngày 21/5/2024.   

(Nguồn: Khoa KSBTN)

In bản tin