Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh: Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng KHCN

Cập nhật: 29/6/2012 | 7:57:26 AM

Trung tâm Y tế dự phòng (YTDP) tỉnh thuộc Sở Y tế, có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh trên cơ sở chiến lược của Bộ Y tế và tình hình thực tế của tỉnh. Cùng với đó là chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động về phòng chống dịch bệnh, dinh dưỡng cộng đồng, sức khoẻ môi trường, sức khoẻ trường học, sức khoẻ nghề nghiệp, phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn; chỉ đạo hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các cơ sở y tế trên địa bàn...

Chức năng nhiệm vụ nặng nề, trong khi Quảng Ninh là địa bàn rộng, có cả vùng núi và hải đảo; dịch bệnh những năm gần đây diễn biến phức tạp; cán bộ làm công tác y tế dự phòng hiện tại mới đảm bảo ở tuyến tỉnh, ở cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm, kinh phí cho các chương trình còn hạn chế. Chính sách cho cán bộ y tế dự phòng những năm gần đây tuy đã được Đảng, Nhà nước quan tâm, nhưng so với mặt bằng cũng còn nhiều hạn chế. Hơn thế, lực lượng này lại phải thường xuyên phải đi công tác vùng sâu, vùng xa…

Để hoàn thành nhiệm vụ, nhiều năm qua, cấp uỷ, Ban Giám đốc đơn vị luôn động viên đội ngũ cán bộ, viên chức (CBVC) đoàn kết, nỗ lực vươn lên khắc phục khó khăn, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi thực tiễn bằng những cách làm, biện pháp cụ thể. Hàng năm đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt phong trào học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ cho CBVC; tập trung rà soát các văn bản, xây dựng quy trình hoạt động của đơn vị một cách phù hợp, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân đến giao dịch làm việc được thuận lợi; triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ cơ quan; tập trung đơn giản hoá thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ trong các lĩnh vực mình hoạt động; tăng cường ứng dụng công nghệ tin học, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm… Đặc biệt, Trung tâm đã xây dựng phòng một cửa nhằm đơn giản hoá các thủ tục hành chính, tránh phiền hà cho doanh nghiệp và cá nhân đến giao dịch làm việc; cử cán bộ trực tại phòng một cửa để hướng dẫn khách hàng đến liên hệ khám, chữa bệnh, làm các thủ tục hợp đồng công việc với đơn vị; nhận và trả mẫu xét nghiệm…

Xét nghiệm kim loại nặng tại TT Y tế dự phòng tỉnh.
Xét nghiệm kim loại nặng tại TT Y tế dự phòng tỉnh.

Bằng các biện pháp nói trên, đến nay tuy biên chế của Trung tâm YTDP tỉnh so với thực tế còn thiếu 12 biên chế, nhưng đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tổng số CBVC có trình độ đại học trở lên đạt 75% và là một trong những đơn vị đứng đầu trong toàn quốc có số bác sĩ đạt cao (25 bác sĩ trong tổng số 73 CBVC ở đơn vị). Đặc biệt, trong năm 2011 và những tháng đầu năm 2012, các lĩnh vực công tác: Phòng chống dịch; phòng chống các bệnh truyền nhiễm; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình y tế quốc gia; công tác sức khoẻ môi trường, vệ sinh lao động, xét nghiệm thực phẩm, phòng chống các bệnh xã hội... đều được đơn vị thực hiện đạt kết quả cao. Đặc biệt, trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Trung tâm YTDP tỉnh đã thực hiện được 7 đề tài cấp tỉnh và cấp cơ sở về các lĩnh vực: đái tháo đường, bệnh dại, dinh dưỡng cộng đồng, thực phẩm, môi trường... Hầu hết các công trình đã hoàn thành và được đưa vào ứng dụng, bước đầu đem lại kết quả đáng khích lệ.  

Đồng chí Ninh Văn Chủ, Giám đốc Trung tâm YTDP tỉnh cho biết: Để đơn vị ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện hiệu quả Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ, CBVC trong đơn vị sẽ tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào lĩnh vực chuyên môn để ngày càng nâng cao chất lượng công tác. Trước mắt, đơn vị tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Đề án chuẩn YTDP đã được UBND tỉnh phê duyệt, phấn đấu đến tháng 12-2012 đơn vị sẽ đề nghị Bộ Y tế công nhận đạt chuẩn YTDP cấp tỉnh. Cùng với đó là triển khai ISO 17021 về hợp chuẩn; nâng cấp hệ thống xét nghiệm của Trung tâm; lập đề án nâng cao năng lực đo kiểm tra môi trường lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp cho tuyến huyện; lập đề án nâng cao năng lực cho hệ thống xét nghiệm trung tâm y tế tuyến huyện. Trung tâm sẽ tham mưu cho Sở Y tế chỉ đạo toàn diện công tác y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh; thực hiện giám sát công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là các dịch bệnh nguy hiểm như cúm A H5N1, cúm A H1N1, dịch tả, sốt xuất huyết, tay chân miệng… và các dịch bệnh khác; triển khai các chương trình mục tiêu y tế quốc gia theo kế hoạch; tiếp tục triển khai có hiệu quả dự án “Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng” do Ngân hàng Phát triển châu Á ADB tài trợ. Cùng với đó là phấn đấu đạt ISO 17025-2005 phiên bản 2010; đạt chuẩn YTDP các chỉ tiêu xét nghiệm: xét nghiệm hoá nước (40 chỉ số); thực phẩm (55 chỉ số); độc chất công nghiệp (20 chỉ số); vi sinh nước (7 chỉ số); vi sinh thực phẩm (13 chỉ số); vi sinh dịch bệnh (15 chỉ số); vi sinh trong không khí (3 chỉ số); xét nghiệm phục vụ khám sức khoẻ và khám chữa bệnh.


(Nguồn: baoquangninh.com.vn)

In bản tin