Thư mời chào giá

Cập nhật: 23/12/2023 | 3:37:59 PM

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh có kế hoạch xây dựng thêm modul Quản lý tra cứu thông tin trực tiếp/ website PHR trên trng thông tin điển tử của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh xin gửi tới các đơn vị, các nhà cung cấp bản tiêu chuẩn kỹ thuật của hạng mục như sau:

1. Phụ lục đính kèm

2.Địa điểm gửi Bản chào giá của Nhà cung cấp:
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh 
Địa chỉ: Phố Hải Phúc, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại:   02033.55118              Fax: 02033.556620
3.Báo giá  trước 10h30  ngày 27 tháng  12 năm 2023.
4.Bản chào giá được gửi trực tiếp, qua Fax hoặc điện tín đều được chấp nhận.
5.Các điều kiện cung cấp khác như sau:
Giá cả: Giá chào phải bao gồm các loại thuế, chi phí bảo hành và các chi phí khác có liên quan ...
Đồng tiền: Giá chào hàng phải được chào bằng Việt Nam đồng.
Rất mong nhận được báo giá của Quý đơn vị.

(Nguồn: Phòng TCHC)

In bản tin