Thư mời chào giá

Cập nhật: 15/1/2024 | 10:33:16 AM

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu In ảnh và đóng khung ảnh trang trí phòng truyền thống như sau:

Phụ lục đính kèm

Đề nghị các nhà cung cấp có khả năng cung cấp gửi bản báo giá về phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, Địa chỉ: Phố Hải Phúc - Phường Hồng Hải - TP Hạ Long – Quảng Ninh trước 16h30’ ngày 17/1/2024.

(Nguồn: Khoa TTGDSK)

In bản tin