V/v Nhu cầu kiểm tra, đánh giá tình trạng Tủ đông bảo quản vắc xin và bình tích lạnh Model: MF 314 không xuống được nhiệt độ âm.

Cập nhật: 27/12/2023 | 11:30:28 AM

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu kiểm tra, đánh giá tình trạng Tủ đông bảo quản vắc xin và bình tích lạnh Model: MF 314 không xuống được nhiệt độ âm, thông tin chi tiết theo phụ lục.

Để có cơ sở xác định tình trạng Tủ đông bảo quản vắc xin và bình tích lạnh Model: MF 314, Trung tâm kính đề nghị các công ty có đủ năng lực thực hiện việc kiểm tra và đánh giá lỗi thiết bị không hoạt động và giải pháp khắc phục.
Các Công ty có nhu cầu cung ứng, đề nghị cung cấp báo giá, hồ sơ năng lực và các tài liệu liên quan kèm theo về cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh. Email: dauthau.quangninhcdc@gmail.com và bản giấy do đại diện hợp pháp của Công ty ký, đóng dấu chuyển phát về địa chỉ: Khoa Dược – VTYT thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh; Địa chỉ: phố Hải Phúc, phường Hồng Hải, tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trước 16 giờ 00 phút ngày 28/12/2023.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Ks Bùi Tuấn Lâm. SĐT 0988 910 010; 
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo./.
 

(Nguồn: Khoa Dược - VTYT)

In bản tin