V/v xin báo giá cung cấp, lắp đặt nội thất phòng tiêm chủng

Cập nhật: 7/12/2023 | 9:16:52 AM

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu lắp đặt nội thất phòng tiêm chủng tại Trung tâm.

Chi tiết theo phụ lục đính kèm. 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh theo địa chỉ email: vanthucdcquangninh@gmail.com, văn bản giấy được ký, đóng dấu hợp pháp gửi về Phòng Tổ chức hành chính – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh. Địa chỉ: Phố Hải Phúc – Phường Hồng Hải – TP Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh. Mọi chi tiết xin liên hệ: Đ/c Ninh Văn Tường. Số điện thoại liên hệ: 02033 825 449.
Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 05/12/2023 đến hết ngày 08/12/2023.
Báo giá đã bao gồm thuế, chi phí lắp đặt và các chi phí khác có liên quan
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo
 

(Nguồn: Phòng TCHC)

In bản tin