Thư mời chào giá

Cập nhật: 15/3/2023 | 2:05:55 PM

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh có kế hoạch thuê máy tính xách tay phục vụ cho công việc chuyên môn. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh xin gửi tới các đơn vị, các nhà cung cấp bản tiêu chuẩn kỹ thuật của hạng mục như sau

Phụ lục đính kèm

Địa điểm gửi Bản chào giá của Nhà cung cấp:
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh 
Địa chỉ : Số 651 Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng,T.P Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại:   02033.825449               Fax: 02033.556620
Bản chào giá phải kèm theo đầy đủ các thông tin về: Tiêu chuẩn phân hệ, mã thiết bị, hãng thiết bị, năm sản xuất.
Hạn chót để nộp chào giá là tr¬ước  10h30 phút  ngày 17 tháng  3  năm 2023
Bản chào giá được gửi trực tiếp, qua Fax hoặc điện tín đều được chấp nhận
Các điều kiện cung cấp khác như sau:
Giá cả: Giá chào phải bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển, chi phí bảo hành và các chi phí khác có liên quan ...
Đồng tiền : Giá chào hàng phải được chào bằng Việt Nam đồng.
Thanh toán: thanh toán 100% bằng cách chuyển khoản, bằng đồng Việt Nam.
Địa điểm giao hàng: 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh 
Địa chỉ : Số 651 Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng,T.P Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại:   02033.825449               Fax: 02033.556620

(Nguồn: Phòng TCHC)

In bản tin