Chuyên gia, bác sỹ BV Nội tiết TW khám tư vấn các bệnh Nội tiết tại Quảng Ninh

Cập nhật: 10/5/2012 | 11:05:37 AM

Thực hiện đề án 1816 của Bộ Y tế về việc đưa cán bộ từ tuyến trên luân phiên về hỗ trợ tuyến dưới. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với BV Nội tiết TW cử cán bộ, chuyên gia về hỗ trợ công tác tư vấn, khám, chữa bệnh nội tiết cho nhân dân tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh

Bác sỹ, chuyên gia tư vấn, khám và điều trị bệnh Nội tiết vào thứ 3 - 4 hàng tuần tại Trung tâm YTDP

         Hàng tuần vào thứ 3,  thứ 4 tại  Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh địa chỉ 651 Lê  Thánh Tông – Hạ Long – Quảng Ninh sẽ có chuyên gia bác sỹ của BV Nội tiết TW về khám, tư vấn, điều trị các bệnh nội tiết: tiểu đường, bệnh tuyến giáp, các bệnh nội tiết khác….Thứ 5 các chuyên gia bác sỹ sẽ khám tư vấn tại phòng khám bệnh viện Hoành Bồ. Đây là chính sách đưa cán bộ ở tuyến trên về hỗ trợ tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng tư vấn, khám, điều trị bệnh . Đào tạo nguồn nhân lưc cho tuyến dưới nhằm mục đích giảm tải cho bệnh viên tuyến trên….Đây là cơ hội để nhân dân trong tỉnh có điều kiện được các bác sỹ, chuyên gia tư vấn của BV Nội TW( BV hàng đầu về Nội tiết) khám và tư vấn về Nội tiết ngay tại Quảng Ninh.

(Nguồn: Hiệp TC-HC)

In bản tin