Thông báo về việc tiếp nhận Bệnh nhân của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh

Cập nhật: 8/6/2018 | 11:47:59 AM

Thực hiện Quyết định sổ 1468/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vê việc thành lập Trung tâm Kiềm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, trong đó hợp nhất Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội và một số đơn vị hệ dự phòng khác để thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kể từ ngày 01/6/2018.

Do vậy, kể từ ngày 01/6/2018, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh sẽ ký hợp đồng với cơ quan BHXH và tổ chức khám chữa bệnh đa khoa và tiếp nhận khám các chuyên khoa Mắt, Da liễu và Sản phụ khoa cho bệnh nhân có nhu cầu từ Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội và Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản.
Địa chỉ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: số 651 - đường Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (Trung tâm Y tế dự phòng cũ).
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh xin thông báo để các đơn vị được biết, phổ biến, giới thiệu và tạo điều kiện cho bệnh nhân có nhu cầu.

(Nguồn: Phòng Khám đa khoa)

In bản tin