TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG NINH TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM MỘT SỐ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO KHOA, PHÒNG

Cập nhật: 4/3/2024 | 10:41:56 AM

 Căn cứ kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm trưởng, phó khoa phòng năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, sáng ngày 4/3, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm 04 cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo khoa, phòng thuộc trung tâm, nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo của đơn vị, đáp ứng tốt hơn nữa nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Dự lễ công bố và trao Quyết định có Tiến sĩ bác sĩ Vũ Quyết Thắng - Giám đốc Trung tâm; Bs.CKII Nguyễn Thị Dung - Phó Giám đốc; Tiến sĩ bác sĩ Trương Hoàng Kiên - Phó Giám đốc cùng lãnh đạo chủ chốt các khoa, phòng cùng cán bộ nhân viên trong toàn trung tâm.

Các đồng chí được bổ nhiệm trong buổi sáng nay

Tại buổi lễ, Tiến sĩ bác sĩ Vũ Quyết Thắng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ phó các khoa, phòng kể từ ngày 04/03/2024 cho 04 đồng chí. Cụ thể:

1. Thạc sĩ Đỗ Phương Anh được bổ nhiệm chức vụ Phó khoa Kí sinh trùng – Côn trùng;

2. Bác sĩ CKI. Nguyễn Thị Trang được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó khoa Sức khỏe Sinh sản;

3. THs. Nguyễn Thị Thu được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó khoa Phòng chống HIV/AIDS

4. Ths. Nguyễn Văn Hùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Khoa PC Bệnh truyền nhiễm;

Đây đều là những cán bộ có trình độ chuyên môn, đủ tiêu chuẩn, năng lực vào các vị trí quản lý, kịp thời kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trên địa bàn, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và phát triển của đơn vị trong những giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ mới, đồng chí Vũ Quyết Thắng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chúc mừng các đồng chí đã nhận được sự tín nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động tại đơn vị và sự tin tưởng của Ban lãnh đạo. Đồng chí Giám đốc bày tỏ mong muốn các đồng chí trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy tốt năng lực, kinh nghiệm chuyên môn cùng đội ngũ CBVC, NLĐ tại khoa phòng đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đề nghị các khoa, phòng có cán bộ được bổ nhiệm sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ lãnh đạo mới nhận nhiệm vụ cùng xây dựng thương hiệu đơn vị ngày càng lớn mạnh, phát triển không ngừng, đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung và sự nghiệp y tế dự phòng nói riêng.

Tiến Đạt - Lê Giang ( CDC Quảng Ninh)

In bản tin