Quảng Ninh CDC
DS vacxin
Không lăng quăng, bọ gậy, muỗi- Không có sốt xuất huyết

Đưa việc học tập và làm theo lời Bác trở thành hoạt động thường xuyên hành động tự giác tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh

Thời gian qua Chi bộ Trung tâm Y tế dự phòng tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các khoa, phòng trong Trung tâm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy cơ quan Sở Y tế về việc học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh theo đúng kế hoạch hướng dẫn đề ra.

Đồng thời ban hành các văn bản, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chuyên đề hàng năm tới các khoa, phòng và toàn thể đảng viên và người lao động tại Trung tâm. Tăng cường chỉ đạo việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 ( khóa XII) về “ tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ. 
Chi bộ chỉ đạo các tổ đảng, khoa, phòng đăng ký kế hoạch phấn đấu, rèn luyện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong từng năm, từng chuyên đề, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thông qua nhiều hình thức phong phú như: tọa đàm, treo băng rôn, khẩu hiệu, nói chuyện chuyên đề, tổ chức các cuộc vận động, các phong trào đi đua yêu nước…
Đẩy mạnh việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh bám sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị cũng như nhiệm vụ hàng ngày của đơn vị và của mọi cá nhân gắn với các phong trào thi đua “ lao động giỏi, lao động sang tạo”, Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “ Thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, chống các tệ nạn xã hội”;
Nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW sâu rộng và hiệu quả hơn, Trung tâm Y tế dự phòng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện một số nội dung sau: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh tới toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động tại Trung tâ. Chủ động xây dựng  nội dung học tập và làm theo sát với thực tế của từng khoa, phòng gắn với nhiệm vụ chính trị được giao Chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo sát với thực tế của từng khoa, phòng  gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, đây là công việc vừa cấp bách vừa lâu dài góp phần quan trọng xây dựng Trung tâm vững mạnh toàn diện; tạo  sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong các khoa, phòng, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của Trung tâm. 
Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh vào Nghị quyết của Chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trung tâm và giải quyết các vấn đề bức xúc và nổi cộm, quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống  của người lao động. Lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện chỉ thị ở các khoa, phòng theo phương châm “ trên trước, dưới sau”, “ Trong trước, ngoài sau” học đi đôi với làm, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Xây dựng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến, , kết hợp giữa “ xây”  với “ chống”.
Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề bằng các hình thức phù hợp, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức làm theo; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, những vấn đề đoàn viên, người lao động quan tâm để tập trung giải quyết có hiệu quả. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá xếp loại tổ chức và xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm. Thường xuyên quan tâm, phát hiện, nhân rộng và khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là một chủ trương lớn của Đảng, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài, coi đây là công việc thường xuyên hàng ngày, là trách nhiệm cụ thể thiết thân của mỗi cán bộ, đảng viên góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ chính trị cũng như nhiệm vụ chuyên môn. Công tác tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh  triển khai tích cực trong thời gian qua góp phần từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, từ đó giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng và giá trị to lớn của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết của NQTW4 (Khóa XII)./.

(Nguồn: Chi Bộ Trung tâm y tế dự phòng)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
 • TRA CỨU TIÊM VẮC XIN
 • Lịch công tác Trung tâm
  Viêm gan B
  Văn Bản Pháp Luật
  Quản lý XN
  Tiêm chủng mở rộng
  Hỏi Đáp Trực Tuyến
  Hệ thống TCMR
  Hội y học dự phòng
  Website Sở Y tế Quảng Ninh
  Hệ thống cơ sở dữ liệu y tế Quảng Ninh
 • Giải trí - Thư giãn
 • Fun 1
 • Tư vấn
 • Bảng Giá Dịch Vụ
  Tư vấn tiêm chủng
  Tư vấn Dinh Dưỡng
  Tư vấn Đái tháo đường
  Tư vấn xét nghiệm